Aansprakelijkheidsverzekering voor een hond afsluiten: waar moet je op letten?

In het dagelijks leven kun je met situaties te maken krijgen waarin je per abuis schade toebrengt aan een ander of andermans spullen. De schade loopt in zo’n geval vaak snel op en niet iedereen heeft de liquide middelen om dit op te vangen. Om te voorkomen dat je in zo’n situatie met een schuld achterblijft, kun je een verzekering afsluiten. De aansprakelijkheidsverzekering is een van de populairste vormen van bescherming tegen de eventuele financiële schade. Naast dat je zelf schade toe kunt brengen aan een ander, kan het ook om een huisgenoot of zelfs huisdier gaan. Dit laatste is iets waar vaak maar weinig bij stil wordt gestaan en waar veel onduidelijkheid over bestaat. 

Valt de schade die je hond aanbrengt onder je verzekering?

Indien je een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebt, dan wordt de schade die je hond aan een ander toebrengt normaliter gedekt door de verzekering. Echter, dit is geen vanzelfsprekendheid en dient vooraf onderzocht te worden. Het kan namelijk zo zijn dat je jouw hond aan moet geven bij de verzekering. Indien dit niet gebeurt, kan er zich een situatie voordoen waarin je tussen wal en schip belandt. Je denkt dat je verzekerd bent, maar dient uiteindelijk het volledige bedrag aan schade zelf te betalen. 

Je bent niet altijd aansprakelijk voor de schade die je hond bij een ander aanricht

Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarin een hond schade toebrengt aan een ander. Dit betekent overigens niet dat je in alle scenario’s als baasje aansprakelijk gesteld kan worden. In het geval dat je de hond onder controle had gehad als je zelf op de locatie van het incident was geweest, kan het zo zijn dat je je kunt beroepen op de tenzij-clausule. Een goed voorbeeldscenario is letselschade die is veroorzaakt door een hond bij een inbraak. Op het moment dat er een inbraak wordt gepleegd terwijl je als baasje niet thuis bent en de hond schade aanricht bij de inbreker, ben je als baasje niet aansprakelijk voor het letsel dat door de hond is aangebracht. 

Sluit een verzekering met gezinsdekking af

Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering dien je, om de hond mee te verzekeren, te kiezen voor een gezinsdekking. In dat geval valt de schade die je hond aanricht bij een ander onder je aansprakelijkheidsverzekering. Mocht je al een lange tijd alleen wonen en een standaard aansprakelijkheidsverzekering hebben, dan is het essentieel om de verzekering om te zetten. Doe je dit niet, dan valt de schade die je hond aanricht bij anderen niet onder de verzekering en zul je, als er geen beroep gedaan kan worden op de tenzij-clausule, dus zelf opdraaien voor alle kosten. 

Niet alle schade wordt vergoed

Houd er rekening mee dat een aansprakelijksheidsverzekering niet alle door de hond veroorzaakte schade dekt. Indien er sprake is van opzettelijke schade, dekt de verzekeraar de schade niet. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan opzettelijk je hond in de tuin van de buren laten zodat hij het gazon vernielt. Een ander scenario waarin de schade wel wordt gedekt, is wanneer er sprake is van uitgelokte schade. Stel je voor dat een buurtbewoner opzettelijk je hond treitert en hier een reactie uit voortkomt, dan valt de geleden schade onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Is het verstandig om een hondenverzekering af te sluiten?

De kosten van een hond kunnen behoorlijk oplopen. Jarenlang kan het goed gaan en heeft je trouwe viervoeter nergens last van. Plotseling gaat de gezondheid achteruit en ontstaan er allerlei kwalen. Je dient in dat geval naar de dierenarts te gaan en de rekening hiervan loopt al snel hoog op. Om te voorkomen dat je onverwachts voor hoge rekeningen komt te staan, kun je een aansprakelijkheidsverzekering voor honden afsluiten. Sluit de verzekering zo vroeg mogelijk af en houd rekening met de wachttijd van 30 dagen. Mocht je hond binnen deze 30 dagen zorg nodig hebben, dan wordt de verzekering helaas afgekeurd. Hiermee probeert de verzekeraar te voorkomen dat men pas een verzekering afsluit wanneer bepaalde kwalen al aan het licht zijn gekomen. 

Hier moet je op letten bij het afsluiten van een hondenverzekering!

Een aantal aspecten zijn bepalend hoe interessant het is om een hondenverzekering af te sluiten. Allereerst dien je goed te kijken naar de premie. Bereken hoeveel je hier per jaar aan kwijt zult zijn en probeer de risico’s zo goed mogelijk in te schatten. Indien de premie in verhouding te hoog is, kun je het best kiezen voor een andere verzekering. Naast de premie spelen de voorwaarden van de verzekering ook een rol in de keuze. Wat wordt er bijvoorbeeld allemaal vergoed en is er een maximaal bedrag wat er per jaar uitbetaald mag worden? Kijk daarnaast naar het bedrag aan eigen risico en bepaal aan de hand van deze factoren welke verzekering in jouw situatie het gunstigst is. 

Plaats een reactie